Hotline: 0979358986 Liên hệ Chứng nhận Giới thiệu

Những tác phẩm gốm sứ tuyệt đẹp như tranh vẽ 3D

Chúng ta đã từng thấy nhiều tác phẩm tranh 3D ấn tượng làm cho người ta phải "giật mình", nhưng nghệ sĩ Katharine Morling đã vươn lên một tầm cao với các tác phẩm gốm sứ vô cùng sinh động làm giả tranh 3D. Cô bắt đầu phác thảo những ý tưởng của mình bằng cách vẽ những bản vẽ thô trước và sau đó sẽ tự tay tạo ra các khuôn mẫu chi tiết bằng đất sét sao cho càng giống với ý tưởng ban đầu càng tốt. Sau khi hoàn tất việc nung gốm, Morling sẽ lên nét cụ thể các chi tiết bằng mực đen. Kết quả thu được là những tác phẩm gốm sứ siêu ấn tượng giống hệt như tranh 3D.